Välkommen till IIMHL i Sverige!


IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) är ett nätverk där Sverige deltar tillsammans med åtta andra länder i Europa, Nordamerika och Oceanien. Nätverket syftar till att skapa effektivt lärande mellan ledare, strateger, utvecklare och andra från alla sektorer i samhället som kan påverka förutsättningarna för psykisk hälsa.

Sveriges deltagande samordnas av en rad nationella aktörer och möjliggör för att alla ledare ska kunna ansluta sig till de redan mer än 4000 ledare i världen som redan blivit medlemmar. Gå till fliken Om IIMHL för att lära er mer om nätverket och bli medlem.

Inom nätverket IIMHL finns ett särskilt nätverk för ledare inom funktionshindersområdet IIDL (International Initiative for Disability Leadership). Nätverket koordineras i Sverige av Myndigheten för Delaktighet. Gå till fliken Om IIDL för att läsa mer om nätverket och bli medlem.

 

 

Perioden 1/7 2017- 15/4 2019 är Sverige ordförande för IIMHL-nätverkets styrgrupp och därför ordnades ett så kallat ledarskapsutbyte (Leadership Exchange) för fler än 600 ledare från 24 länder under en hel vecka i slutet av maj 2018. Material från detta stora arrangemang kan du hitta via fliken IIMHL & IIDL Leadership Exchange 2018.

Hösten 2018 arbetar vi med två större fokus: att översätta, bearbeta och sprida erfarenheter från arrangemanget i maj och med att medverka i Utveckling Pågår – ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft inom psykisk hälsa.

Den här sidan kommer användas för att sprida erfarenheter och idéer kring det aktiva arbetet som pågår inom IIMHL i Sverige och internationellt och material läggs upp successivt när det är aktuellt. Om du vill ta del av det senaste nyhetsbrevet eller dokumentation från tidigare ledarskapsutbyten kan du också gå till IIMHL-nätverkets internationella hemsida iimhl.com.

Nätverksforum i Stockholm 12-13 november
"In IIMHL you meet the people who have successfully led change, made a difference and who are willing to share their experience and wisdom. It is the generosity that places IIMHL to the fore amongst mental health leaders... Perhaps the greatest benefit is the opportunity to engage with inspiring, passionate leaders, to enjoy their friendship, good humour and wisdom."

Martin Rogan, Republic of Ireland