IIMHL & IIDL Ledarskapsutbyte 2018

IIMHL är ett unikt internationellt nätverk för ledare inom psykisk hälsa. Genom erfarenhetsutbyten ges ledare inom området psykisk hälsa och välbefinnande de bästa möjligheterna att dela idéer, lösa problem och nätverka över landsgränser och organisationer.

Under sista veckan i maj 2018 deltog fler än 600 ledare från 24 länder över hela Europa i IIMHL & IIDL ledarskapsutbyte, med Sverige och Stockholm som nav. Ledarskapsutbytet gav utrymme för många positiva möten och många kontakter knöts för ett fortsatt, gemensamt lärande i framtiden. För att deltagarna ska kunna visa andra och påminna sig själva om den fantastiska vecka vi hade tillsammans finns material från både de tematiska mötena och nätverksmötena här.

Mer information och dokumentation från nätverksmötet och de tematiska mötena finns nedan.

Nästa IIMHL & IDL ledarskapsutbyte kommer att arrangeras av våra kollegor i USA och Kanada i september 2019. Här är ett första ”Save the date”. Mer information kommer att finnas på iimhl.com under hösten 2018.

Om du vill bli medlem i IIMHL eller IIDL, läs mer och ansök på iimhl.com.

LÄS MER OM LEDARSKAPSUTBYTET 2018:

Sammanfattande folder, text, bild och illustrationer, från ledarskapsutbytet 2018

Tematiska utbyten IIMHL – information och dokumentation

Tematiska utbyten IIDL – information och dokumentation

Nätverksmöte i Stockholm – information och dokumentation

Share on: