Framgångsrik samverkan och implementering

– Hur kan gemensam ledning och styrning av regionala satsningar utvecklas?

Dokumentation från dagen

Målet för dagen var att teamen, från deltagande län, skapar en samlad bild av prioriterade områden för att kunna stärka den egna utvecklingskraften och få inspiration, kunskaper och erfarenheter för att kunna agera inom dessa utvecklingsområden.

Filmer från två av föreläsningarna

Why do we need to build capacity for productive implementation to get to outcomes
Talare: Heather Bullock

How New York City tries to build a whole city for menthal health
Talare: Gary Belkin

 

Share on: