Nätverksforum – Utveckling pågår!

Nätverksforum erbjöd de som arbetar med regional eller kommunal utveckling inom området psykisk hälsa möjlighet till lärande och nätverksbyggande tillsammans med kollegor från andra län och regioner.

Den 12-13 november 2018 genomfördes ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft för psykisk hälsa i Stockholm

Runt Sverige och i vår omvärld pågår ett aktivt förändringsarbete för att stärka insatser för psykisk hälsa inom många olika samhällssektorer. Starka nätverk mellan utvecklare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt stimulerar till effektiv utveckling.

Nätverksforumet gav möjlighet till att utbyta kunskap och erfarenhet kring psykisk hälsa med kollegor i Sverige och internationellt. Ett nätverksforumet förstärker samarbetsrelationer, ger inspiration och motivation samt kunskap och erfarenheter inom specifika utvecklingsområden med fokus på effektiva verktyg för styrning, ledning och förbättring.

Dokumentation 12 november

Workshop, Barn och unga

Workshop, Vuxna och äldre

Dokumentation 13 november

Framgångsrik samverkan och implementering
– hur kan gemensam ledning och styrning av regionala satsningar utvecklas?

Kontakt

För frågor vänligen kontakta:
fredrik.lindencrona@folkhalsomyndigheten.se .

Share on: