Nätverksforum – Utveckling pågår!

Nätverksforum erbjuder dig som arbetar med regional eller kommunal utveckling inom området psykisk hälsa möjlighet till lärande och nätverksbyggande tillsammans med kollegor från andra län och regioner.

Stockholm 12-13 november 2018 – ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft för psykisk hälsa

Runt Sverige och i vår omvärld pågår ett aktivt förändringsarbete för att stärka insatser för psykisk hälsa inom många olika samhällssektorer. Starka nätverk mellan utvecklare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt stimulerar till effektiv utveckling.

Möjligheten att utbyta kunskap och erfarenhet kring psykisk hälsa med kollegor i Sverige och internationellt kan vara en viktig resurs i utvecklingsarbetet. Ett nätverksforum kan förstärkta samarbetsrelationer, ge inspiration och motivation samt kunskap och erfarenheter inom specifika utvecklingsområden med fokus på effektiva verktyg för styrning, ledning och förbättring.

Därför vill vi bjuda in utvecklare och ledare till Nordic Light Hotel i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt. Resa och boende bekostas av deltagarna själva.

Innehåll och upplägg 

Första dagen erbjuder aktiva tematiska en-dags workshops som deltagarna, utifrån intresse och behov, väljer vid anmälningstillfället. Dag 2 erbjuder möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor av betydelse för strategisk och operativ utveckling inom området psykisk hälsa. Genomförandet av dag 2 bygger främst på att team bestående av beslutsfattare, ledare och utvecklare (exempelvis projektledare, ansvariga i styrgrupp, för resurscentrum, och brukarrepresentanter) från respektive län/region anmäler sig och deltar tillsammans.

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller till den 12 november.

Vi har reserverat upp till 5 platser per län till den 13 november. Om det finns län som inte använder sina platser kan vi i ett senare skede möjliggöra platser till län som har behov av att utöka antalet deltagare.

Anmälningstiden har gått ut.

För praktiska frågor, vänligen kontakta: agnetha.backman@folkhalsomyndigheten.se .

För frågor om innehåll eller program, vänligen kontakta: fredrik.lindencrona@folkhalsomyndigheten.se .

Share on: