Nätverksforum 12 november – Workshop Barn och unga

Målet för dagen var att deltagarna skulle få diskutera framgångsfaktorer och utmaningar i sitt aktuella utvecklingsarbete och få användbar feedback på dessa från kollegor i länen samt från nationell och internationell erfarenhet.

Dokumentation från workshop Barn och unga

12 november

Talarnas presentationer

Psykisk hälsa, främja och förebygga i skolan
Solveig Petersen

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
Peter Salmi

De 1000 första dagarna grundlägger
Merike Hansson och Anki Jonsson

Barn och unga – psykisk hälsa
Hillevi Busch

En väg in – BUP eller Första linjen
Anna Jonsson

Bilder från diskussioner och problemlösningar

Bild: Resurser lösningar
Gruppdiskussioner om lösningar för resurser
Bild: Utmaningar
Problemlösning kring Utmaningar för samverkan
Problemlösning kring Utmaningar för Resurser
Bild från gruppdiskussion om utmaningar
Bild från gruppdiskussion om lösningar
Problemlösning om långsiktiga utmaningar
Problemlösning om lösningar för delaktighet
Problemlösning om utmaningar för delaktighet
Problemlösning om lösningar för långsiktighet

 

 

 

 

Share on: