Nätverksforum 12 november – Workshop Barn och unga

Målet för dagen var att deltagarna skulle få diskutera framgångsfaktorer och utmaningar i sitt aktuella utvecklingsarbete och få användbar feedback på dessa från kollegor i länen samt från nationell och internationell erfarenhet.

Dokumentation från workshop Barn och unga

12 november

Talarnas presentationer

Psykisk hälsa, främja och förebygga i skolan
Solveig Petersen

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
Peter Salmi

De 1000 första dagarna grundlägger
Merike Hansson och Anki Jonsson

Barn och unga – psykisk hälsa
Hillevi Busch

En väg in – BUP eller Första linjen
Anna Jonsson

Bilder från diskussioner och problemlösningar

 

 

 

Share on: