Nätverksforum 12 november – Workshop Vuxna och äldre

Målet med dagen var att deltagarna skulle få diskutera framgångsfaktorer och utmaningar i sitt aktuella utvecklingsarbete och få användbar feedback på dessa från kollegor i länen samt från nationell och internationell erfarenhet.

Dokumentation från workshop, Vuxna och äldre

12 november 

Välkomna till Nätverksforum – workshop vuxna och äldre

Talarnas presentationer

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre
Michaela Prochazka, Socialstyrelsen

Psykisk hälsa i primärvård – Hur bemöter vi och hur kan vi i primärvården bemöta den växande psykiska ohälsan?
Cecilia Björkelund, Sahlgrenska Akademin

Social delaktighet på digitala arenor – Resultat från ett samarbete mellan fem myndigheter

Friska arbetsplatser och arbetsliv
Rickard Bracken och Medelene Wennberg, Sveriges kommuner och landsting

Hur mår vuxna i arbetsför ålder?
Hillevi Busch, Folkhälsomyndigheten

Litteraturöversikter i arbetslivet
Folkhälsomyndigheten

Bilder från diskussioner och problemlösningar

Share on: