Om IIDL

IIDL, International Initiative for Disability Leadership, är ett internationellt nätverk för ledare inom funktionshindersområdet.

Syftet med IIDL är att skapa möjligheter för alla som är verksamma som ledare inom funktionshindersområdet – beslutsfattare, finansiärer, leverantörer av service och personer med funktionsnedsättning – att samarbeta mot gemensamma mål. Tillsammans kan de bidra till nya arbetssätt och långsiktiga förändringar. Dessa förändringar begränsas inte till att gälla enskilda länder eftersom medlemskapet i IIDL öppnar porten till en internationell arena.

IIDL ger stöd till ledare inom funktionshindersområdet genom att:

– erbjuda ett nätverk med ledare, som alla vill åstadkomma förändring, från olika delar av världen.

– identifiera effektiva metoder och dela med sig av goda exempel.

– förmedla aktuell kunskap

IIDL vill vara ett internationellt ledarskapsforum som ökar medvetenheten om sakfrågorna, utvecklar det personliga ledarskapet och förmedlar bästa möjliga och innovativa kunskap.

Bli medlem här

Share on: