Om IIMHL

IIMHL – där ledare möts för att bygga framtiden tillsammans

International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) är ett nätverk för ledare inom psykisk hälsa som funnits i 15 år. Nätverket som för närvarande har åtta medlemsländer från Europa, Nordamerika och Oceanien, erbjuder sina cirka 4000 medlemmar ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan alla ledare som kan påverka förutsättningarna för psykisk hälsa för alla.

Om du utifrån din roll och sektor vill möta andra ledare för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte är IIMHL rätt för dig. Sverige är medlem i nätverket sedan 2013 och innehar, till och med första kvartalet 2019, Ordföranderollen i medlemsländernas styrgrupp.

Bli medlem – det ger dig tillgång till ett stort och generöst forum för lärande och dialog, kontinuerlig uppdatering av vad som pågår i medlemsländerna och möjlighet att delta i det ledarskapsutbyte som genomförs var 18 månad i någon av nätverkets regioner! 

Bli medlem här

Share on: